Szkaplerz karmelitański haftowany

od 11,00 PLN

Szkaplerz karmelitański haftowany.

Szkaplerz jest znakiem zewnętrznym, który posiada duchowe i moralne znaczenie. To szata Maryi, której noszenie oznacza oddanie się Matce Bożej w opiekę, poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu, zawarcie z Nią przymierza i zobowiązania do naśladowania Maryi, służenia Jej i apostolstwa szkaplerznego.
Noszącym szkaplerz Maryja obiecała, że kto w nim umrze nie zazna ognia piekielnego, a także jeśli zachowa czystość wg stanu zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci.

rozmiary: 2,9 x 3,5 cm