zdrowie i seks seniorów

od 15,98 PLN

ISBN: 9788323140665 • Autor: Piotr Błajet • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Umk • Ilość stron: 188 • Rok wydania: 2018
  • Producent: Piotr Błajet
  • Kategoria: E-booki

W sytuacjach granicznych, np. W stanie miłosnego uniesienia czy podczas nieprzystępnej wspinaczki górskiej, najpełniej doświadcza się jedności tego, co powszechnie, choć błędnie, dzieli się na odrębne byty: ciało i duszę.

Wówczas bowiem dwie sfery naszego ja zbliżają się do siebie i tworzą harmonijny związek – można wtedy mówić o witalności i zdrowiu człowieka. „Ogołoceni” ze wszelkiego (w przenośni – jak w górach, albo dosłownie – jak w seksie), odkrywamy jedność i wynikającą z niej moc naszej cielesno-duchowej natury.

Wiek senioralny, zwany III wiekiem albo III tercją życia, jest zwieńczeniem ludzkich losów. Przebieg tej fazy zależy od wcześniejszych zdarzeń. Chociaż choćby gdy dotychczas ponosiliśmy porażki, za każdym razem jest czas, żeby zmienić swoje życie.

Aktywność i wgląd w siebie pozwalają odkryć pokłady sił, które z rozmaitych powodów nie zostały do tej pory uwolnione. Sport i seks należą do najistotniej przystępnych, a jednocześnie skutecznych metod skoncentrowania się na sobie i aktualizacji potencjału wewnętrznego, a poprzez to – doświadczania radości.

Jedna i druga forma działania wzmacnia zdrowie i może być traktowana jako jego wskaźnik. Obie stanowią najkorzystniejsze antidotum na stereotyp przedstawiający seniora jako pacjenta geriatrycznego, który chcąc w miarę normalnie funkcjonować, musi systematycznie odwiedzać lekarza i przyjmować leki.