Jednostka państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego - Marta Baranowska (9788323124474)

od 55,20 PLN

oszczędzasz do 9%
ISBN: 9788323124474 • Oprawa: miękka • Autor: Marta Baranowska • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Umk • Ilość stron: 360 • Rok wydania: 2009
  • Producent: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • Kategoria: Filozofia

Myśl Nietzschego silnie oddziaływała na filozofię XX wieku, o czymświadczą liczne jej opracowania, a także fakt, jak wielu filozofów zainspirowała. Opracowanie to jest próbą oceny, czy projekt dużej i niedużej polityki buduje pewną całość, system. By zrealizować powyższy cel, w pracy pomija się analizę genezy poglądów Nietzschego,znaczniej móc dostrzec, czy jego myśli są z sobą powiązane, a nie wikłać się w liczne analogie z ideami poprzedników,czy również tych, których on zainspirował. Faktem jest, że autor Ecce homo krytycznie odnosił się do większości znanych mu myślicieli i może wydawać się, iż w twórczości nie nawiązywał do nich, jednak jego poglądy jak najmocniej powiązane są z tradycją filozoficzną.

Celem niniejszej pracy jest ocena, na ile głoszone przez Nietzschego twierdzenia są prekursorskie i widoczne dla myśli polityczno-prawnej. Jedynie dokładna znajomość jego poglądów, dotyczących jednostki, państwa i prawa, przybliży nas do odpowiedzi na pytanie, czy Nietzsche jest dynamitem, który już wybuchł, czy na eksplozję trzeba jeszcze poczekać? Czy my chcemy podpalić lont, czy pozostawić jego myśl jako niewypał?

Wstęp11I. EPISTEMOLOGIA25Perspektywizm30II. ONTOLOGIA39Wola mocy48Wieczny powrót54niewielka POLITYKA57WPROWADZENIE: Krytyka współczesnej cywilizacji59I. MORALNOŚĆ611. Geneza oraz funkcje moralności w kształtowaniu się życia społecznego612. Moralność panów i niewolników673. Dobro i zło694. Egoizm715. Litość i współczucie736. Krytyka uniwersalizmu moralnego767. Uwagi końcowe77II. RELIGIA791. Geneza802. Chrześcijaństwo842.1. Znaczenie postaci Jezusa dla chrześcijaństwa842.2. Kościół i jego funkcje w życiu jednostki i społeczeństwa872.3. Śmierć Boga96III. ZNACZENIE HISTORII W ŻYCIU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA1041. Historiozofia108IV. PAŃSTWO1131. Geneza1132. Naród1173. Funkcje państwa1184. Uwagi końcowe122V. PRAWO1241. Geneza1242. Prawo zwyczajowe1273. Prawo karne1283.1. Kara - znaczenie i funkcje1293.2. Charakterystyka przestępcy1324. Idea sprawiedliwości1365. Prawo natury138VI. KRYTYKA WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI POLITYCZNEJ1451. Idee, ideologie, idealiści - refleksje ogólne1452. Demokracja1472.1. Egalitaryzm1502.2. Wolność1522.3. Odpowiedzialność1522.4. Powszechne prawo wyborcze1542.5. Partie polityczne1562.6. System edukacyjny1582.7. Uwagi końcowe1613. Kapitalizm1624. Socjalizm1645. Anarchizm1706. Feminizm1727. Uwagi końcowe182VII. WOJNA I pomieszczenie - ICH FUNKCJE W PAŃSTWIE183VIII. KULTURA I JEJ ZNACZENIE DLA ŻYCIA SPOŁECZNEGO I INSTYTUCJI PAŃSTWA1871. Geneza1872. Sztuka1913. Filozofia i nauka1974. Filisterstwo2035. Uwagi końcowe203PODSUMOWANIE: Nihilizm205spora POLITYKA211WPROWADZENIE: Przewartościowanie wszelkich wartości213I. GENEZA IDEI NADCZŁOWIEKA I EWOLUCJA POGLĄDÓW NIETZSCHEGO2191. Geniusz2212. Prawdziwy człowiek2223. Wolny duch226II. NADCZŁOWIEK2301. Człowiek wyższy i człowiek ostatni2302. Nadczłowiek2332.1. Trzy przemiany ducha2442.1.1. Wielbłąd – symbol zniewolonego człowieka2442.1.2. Lew – symbol podjęcia walki z dotychczasowymi wartościami2452.1.2.1. Introspekcja2462.1.2.2. Akceptacja naturalności2482.1.3. Dziecko – symbol nadczłowieka2492.1.3.1. Sublimacja popędów2512.1.3.2. Samoprzezwyciężenie2552.1.3.3. Cierpienie2562.1.3.4. Immoralizm2602.1.3.5. Twórczość: praca, talent, zabawa2672.1.3.6. Wolność271III. NADCZŁOWIEK A PAŃSTWO I PRAWO273IV. HODOWLA NADCZŁOWIEKA279V. KASTY – NOWA ORGANIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO290VI. IDEA UNIWERSALIZMU303PODSUMOWANIE: Wiedza radosna315ZAKOŃCZENIE323BIBLIOGRAFIA347