Ľudovít Novák Anna Schneiderová (9788022411844)

od 23,85 PLN

ISBN: 9788022411844
Tento zborník obsahuje prednášky, ktoré odzneli na sympóziu s názvom 'Akademik Ľudovít Novák - tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU konanom 25. Septembra 2008 v Bratislave pri príle